Adatvédelmi nyilatkozat

A weboldalunk Felhasználóira vonatkozó információk védelmét elsődleges fontosságúnak tartjuk és minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy Önök weboldalunk használatakor biztonságban érezhessék magukat. Jelen Adatvédelmi nyilatkozat személyes adatai, jogai, illetve mi, mint adatkezelő, felelősségére vonatkozó szabályokat és azok terjedelmét ismerteti.

Korszerű technikai és szervezeti intézkedésekkel biztosítjuk a feldolgozott személyi adatok magas szintű védelmét és az illetéktelen hozzáférés megakadályozását.

 

Adatkezelő:

Játékbox Kft. adószám: 14546897206, cégjegyzékszám: 01 09 908806 székhely: 6762. Sándorfalva, Rózsa utca 37.


Adatfeldolgozó:


Adatfeldolgozó - az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet 4. cikk 8.)

Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:


2. Társaságunk IT szolgáltatója

Társaságunk a honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az IT szolgáltatásokat biztosítja, és ennek keretében - a vele fennálló szerződésünk tartamáig - kezeli a honlapon megadott személyes adatokat, az általa végzett műveletek:

  1. adatrögzítés: az érintett által a regisztráció során megadott adatok maradandóságának biztosítása és adatbázishoz való hozzárendelése;

  2. technikai háttér biztosítása: az adatrögzítés megfelelő informatikai eljárásokkal (pl. kódolás) való lebonyolítása;

  3. szerverszolgáltatás: az érintett által megadott adatok Adatfeldolgozó üzemeltetése alatt álló szervereken való tárolása;

  4. adatrögzítéshez kapcsolódó járulékos szolgáltatás nyújtása: hírlevél, sms értesítés küldésének technikai előkészítése, továbbá az ügyfél vásárlásainak regisztrálása, majd ezek alapján az ügyfelet megillető kedvezmény kiszámítása a Játékbox Kft. által megadott képlet szerint (Óperencia Játékbolt).

Társaságunk által a www.operenciajatekbolt.hu oldal vonatkozásában jelenleg igénybe vett adatfeldolgozó adatai: RushMusic Kft. (székhely: 1137 Budapest Radnóti M. U. 38., levelezési cím: 1137 Budapest Radnóti M. U. 38.,  Cg. 0109297929; adószám: 25947814-2-41; képviseli: Gerencsér Dávid; Telefonszám: +36709410142; E-mail cím: david@rushmusic.hu; Honlap: geda.cloud)

 

3. Kézbesítés, csomagküldés

Ezen adatfeldolgozó Társaságunktól megkapja a megrendelt termék kézbesítéséhez szükséges személyes adatokat (érintett neve, címe, mobil telefonszáma), és ennek felhasználásával kiszállítja a terméket.

Ezen szolgáltató:

Futárszolgálat: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa 2.; telefon: + 3629886670; adószáma: 12369410-2-44; email: dataprotection@gls-hungary.com; honlap: www.gls-group.eu/HU


Az adatfeldolgozás célja

·        A Játékbox Kft. a weboldal használóinak személyes adatait a www.operenciajatekbolt.hu weboldalon (továbbiakban a „weboldal”) az online áruházzal kötött szerződések helyes teljesítésre céljára használja. Eszerint az adatokra elsősorban az alábbiak miatt van szükség:

- regisztráció a weboldalon

- szerződéskötés

- pénzügyi rendezés

- a Felhasználó által rendelt áruk szállítása

- a Felhasználó jogainak érvényesítése (pl. szerződés visszavonása, szavatosság)

·        Amennyiben hozzájárult ahhoz, hogy az új termékekről és a speciális ajánlatokról tájékoztatást kapjon, úgy a Játékbox Kft. az adatokat aszerint kezeli, hogy Ön tájékoztatást kapjon a kereskedelmi területről, pl. az új termékekről, speciális kiárusítási ajánlatokról.

 

Az adatok típusa

Játékbox Kft. a következő személyes adatokat dolgozza fel, melyek Önnek a következőkhöz szükségesek:

1. Bejelentkezés a weboldalra:

- családi és utónév

- e-mail cím

2. - A weboldalon történő vásárlás:

- családi és utónév

- nem (az udvarias Hölgyem/Uram megszólítás választásához)

- szállítási cím

- telefonszám

- e-mail cím

3. A Felhasználó által opcionálisan megadott adatok:

- születési idő

- NIP (adóazonosító szám) - ha a társaság számlát kér

4. Amennyiben a szerződést visszamondja, vagy reklamációját elismerjük, és közvetlenül bankszámlájára kéri a visszatérítést, úgy kérjük adja meg IBAN formában bankszámlaszámát, hogy a visszafizetést elvégezhessük.

 

A feldolgozás jogi alapjai

A személyes adatok feldolgozása az Európai Parlament és Tanács 2016/679 2016. április 27-i rendelkezése alapján történik.

Adatainak feldolgozása az Ön hozzájárulása alapján történik, amit a weboldalra történő regisztrálás alkalmával, illetve a weboldalon végzett tranzakcióval engedélyezett.

Személyes adatainak feldolgozása az Ön önkéntes hozzájárulásával történik, ugyanakkor, ha nem ad ilyen hozzájárulást, akkor nem tud regisztrálni a weboldalra és nem tud a weboldalon keresztül vásárolni.

Személyes adatainak feldolgozása révén a következő jogok illetik meg:

1.    Jogosult bármikor visszavonni hozzájárulását, indoklás nélkül. A visszavonási kérés vonatkozhat valamely felhasználási célra, pl. visszavonhatja hozzájárulását a tekintetben, hogy kereskedelmi tájékoztatást kapjon vagy minden célra kérheti a visszavonást. Amennyiben teljes körű visszavonást kér, akkor a weboldalon lévő fiókja törlésre kerül és adatait a továbbiakban nem kezeljük. A korábban teljesített tevékenységekre a hozzájárulás visszavonása nem vonatkozik.

2.    Indoklás nélkül bármikor kérheti adatainak törlését. A korábban teljesített tevékenységeket az adatok törlése nem érinti. Az adatok törlése után a weboldalon lévő fiókja törlésre kerül és adatait a továbbiakban nem kezeljük.

3.    Ön bármikor jogosult arra, hogy személyes adatainak feldolgozását teljesen, vagy bizonyos célokra vonatkozóan korlátozza. A korábban teljesített tevékenységekre az ilyen korlátozás nem vonatkozik. A korlátozás azt jelenti, hogy a weboldalon lévő fiókja törlésre kerül és adatait a továbbiakban nem kezeljük.

4.    Kérheti személyes adatai kezelésének időben vagy terjedelemben történő korlátozását - kérésének megfelelően fogunk eljárni. A korábban teljesített tevékenységekre az ilyen kérés nem vonatkozik.

5.    Személyes adatainak javítását, helyesbítését bármikor kérheti. Mindezt saját maga is elvégezheti, azt követően, hogy bejelentkezett weboldalunkra: Az SAJÁT FIÓK menüpontban:

6.    Kérheti, hogy adatait egy másik félnek adjuk tovább. Ebből a célból, a kapcsolattartási nyomtatvánnyal lépjen kapcsolatba velünk, ott adja meg annak a jogi személynek a nevét és címét, akinek továbbítanunk kell adatait, adja meg az adatok körét, - vagyis határozza meg, mely adatait kívánja továbbítani. A kérés megerősítése után az átvitel elektronikus úton történik. Azért kérjük a kérés megerősítését, hogy biztosítsuk adatai védelmét és megbizonyosodjunk, hogy a kérés illetékes személytől érkezik.

7.    Bármikor kérheti, hogy személyes adatainak feldolgozásáról tájékoztassuk Önt.

Kötelesek vagyunk ilyen kéréséről számított egy hónapon belül tájékoztatni Önt.

 

Személyes adatok megtartásának ideje

Személyes adatait addig tartjuk, amíg Önnek Felhasználói fiókja van weboldalunkon. A Felhasználói fiókot kérésére töröljük, de akkor is törlésre kerül, ha ön visszavonja adatkezelési hozzájárulását, személyes adatainak feldolgozását vagy azok törlését kéri.

Rendszerünk csak a tranzakciókra vonatkozó archív információt tartja meg, pl. szavatossági igény felmerülésének esetére, vagy a törvényben meghatározott esetekre. 

 

Kapcsolattartási személyes adatok

Személyes adataival kapcsolatban az alábbi csatornákon keresztül küldhet nekünk értesítést vagy kérést:

1.    Az info@operenciajatekbolt.hu e-mail címen keresztül

2.    Telefonon: +36306989897

3.    - A weboldalon megadott kapcsolattartási csatornán keresztül:

4.    - postai úton Játékbox Kft., 6762. Sándorfalva, Rózsa utca 37. címen.

 

Adatfeldolgozási megbízás

Játékbox Kft,. 6762. Sándorfalva, Rózsa utca 37. a személyes adatok feldolgozását Játékbox Kft., 6762. Sándorfalva, Rózsa utca 37. üzleti partnereire bízhatja a tranzakciók végrehajtásához szükséges mértékben, például a megrendelt áruk elkészítése, szállítása, vagy Játékbox Kft., 6762. Sándorfalva, Rózsa utca 37.-tól érkező kereskedelmi információ közlése céljából (ez utóbbi azon felhasználókra vonatkozik, akik engedélyezték kereskedelmi információ küldését).

 

A felhasználó személyes adatait semmiképp sem lehet a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban foglaltaktól eltérő céljára használni, különösképpen nem lehet megosztani más, harmadik fél marketing anyagainak küldése céljára.

A Weboldal Felhasználóinak személyes adatai az Európai Unión kívülre nem küldhetők.

 

Kereskedelmi információ - Hírlevél


Feliratkozhat hírlevelünkre, ha megadja e-mail címét és hozzájárul, hogy személyes adatait kereskedelmi és marketing információ céljára használjuk. Hírlevelünkkel tájékoztatjuk Önt a legújabb ajánlatainkról (pl. új termékek, speciális ajánlatok, kiárusítások.) A hírlevélben szereplő linkre kattintva, vagy az info@operenciajatekbolt.hu e-mail címre írva bármikor leiratkozhat hírlevelünkről.

 

Értesítés a termék rendelkezésre állásáról


Kérésére Játékbox Kft. elektronikus úton értesíti Önt a kiválasztott termék rendelkezésre állásáról. Az ilyen értesítést csak akkor küldhető meg, ha Ön hozzájárult az online áruház termékeivel kapcsolatos kereskedelmi információk fogadásához a megadott e-mail címen, valamint személyes adatainak a DF általi feldolgozásához. Adatait önkéntes alapon adja meg, de amennyiben nem járul hozzá személyes adatainak felhasználáshoz, úgy nem tudunk tájékoztatást küldeni Önnek a termék rendelkezésre állásáról.

 

Sütik


Weboldalunk sütiket használ. A sütik kis fájlok, melyek a böngészéshez használt készülékekkel (pl. számítógép, okostelefon) kapcsolatos sajátos információk tárolására szolgál. A sütikben foglalt információk hirdetési és statisztikai célokra, valamint arra használatosak, hogy weboldalunkat az egyéni igényeknek megfelelően alakítsuk. A sütik beállítását böngészőjében megváltoztathatja. Amennyiben a beállítások változatlanul maradnak, akkor a sütik a készüléken mentésre kerülnek. A sütik beállításainak megváltoztatása korlátozhatja a weboldal funkcionalitását.

 

Facebook kapcsolat


Oldalunk Facebook kapcsolatot tartalmaz (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Ezt a kapcsolatot a Facebook logó jelzi. Rákattintva azonnal Facebook profilunkra léphet. Ekkor a Facebook azonnal tudja, hogy oldalunkat az Ön IP címéről kereste fel. Ha olyankor látogat el oldalunkra, amikor be van jelentkezve Facebook profiljába, akkor a Facebook feljegyzi a látogatását. Ha nincs is bejelentkezve, a Facebook akkor is megszerzi az IP címmel kapcsolatos információt.

Hangsúlyozni szeretnénk, hogy Facebook nem tájékoztat bennünket az összegyűjtött adatokról és azok felhasználásáról. Nem ismerjük a Facebook által gyűjtött információk célját és terjedelmét. A Facebookkal kapcsolatos Adatvédelmi nyilatkozat közvetlenül a Facebooktól tájékozódjon, vagy ellenőrizze a Facebook Adatvédelmi nyilatkozatát a https://www.facebook.com/about/privacy/ linken.

Ha nem szeretné, hogy a Facebook információhoz jusson arról, hogy oldalunkat látogatja, javasoljuk, hogy látogatását megelőzően lépjen ki a Facebook fiókjából.